# جدائی

فـــــــــــریــــب

    (فـــــــــــریــــب) چشمان بید خیره در چشمان رود ازجدائیها حکایــــــــــــت می نمود رودبرلب آوازرفتــــــــن می سرود نرم نرم گیسوانش رانوازش مینمود شعر تلخ جدائی درفضا جاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید